Homeopathisch Dieren Consult
   

 

Het eerste gesprek

Contact na het eerste gesprek

De homeopathische middelen

Hoe zal uw dier reageren?

De medische diagnose

 

Om een dier goed te kunnen helpen met homeopathie is het belangrijk dat de homeopaat een goed beeld krijgt van het dier. Omdat een dier niet zelf zijn of haar verhaal kan vertellen is het belangrijk dat de eigenaar de vragen van de homeopaat zo nauwkeurig mogelijk kan beantwoorden. Niet alleen worden de gezondheidsproblemen van nu besproken, er is ook aandacht voor onder meer eerdere ziektes, de leefomgeving, fysieke kenmerken, voeding, eerder opgelopen trauma’s. Soms lijken die vragen vreemd, vooral als het gaat om karakter, aversies en voorkeuren, angsten en eigenaardigheden in het gedrag van het dier. Maar dit is allemaal belangrijke informatie om een goed advies te geven voor het juiste homeopathische middel.

 


 

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur en vindt meestal bij u thuis of op stal plaats. In de eigen omgeving is het dier het meest op zijn gemak en stress door vervoer wordt zo vermeden. Ook kan ik zo kijken hoe het dier zich in de eigen leefomgeving gedraagt.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie kunt geven over het dier. Het is goed u daar op voor te bereiden en voor het eerste gesprek uw gedachten hierover te laten gaan. Ook is het belangrijk om een informatie te krijgen over medicijngebruik, vaccinaties en andere behandelingen door dierenarts of andere therapeuten.

Soms zijn er acute klachten waarvan de oorzaak heel duidelijk is. Bijvoorbeeld verstuikingen of peesblessures. Daarvoor is een kort telefonisch gesprek voldoende.

U krijgt een advies over welk middel of welke middel geschikt zijn voor uw dier.

 

naar boven


 

Contact na het eerste gesprek

Na het eerste gesprek neemt u telefonisch contact op en kan ik bepalen in hoeverre de homeopathische middelen aanslaan en wat eventueel het vervolgtraject zal zijn.

Wanneer het dier niet (goed) reageert, het middel niet aanslaat, wanneer er nieuwe symptomen zijn of de verbetering niet geheel doorzet en een deel van de klachten niet verdwijnt kan het nodig zijn de nieuwe situatie van het dier wat uitgebreider te bespreken.

 

naar boven


 

De homeopathische middelen

De homeopatische middelen  zijn meestal kleine korreltjes. Deze worden door u opgelost in water en daarna aan het dier gegeven. Het is belangrijk om hierbij altijd met schoon materiaal te werken. "Schoon" betekent dat het materiaal dat u gebruikt op gebruikelijke wijze is schoongemaakt en dat het vervolgens met heet water is afgespoeld en vervolgens is afgekoeld: alle zeepresten moeten verdwenen zijn.

  • Raak de korrels zo weinig mogelijk aan, het liefst helemaal niet. Het handigst is om een korrel uit het flaconnetje in het dekseltje te laten rollen en de korrel vervolgens in het flesje of glas te laten glijden.

  • Voorkom dat het middel bederft, en houd daarom het flesje of de pipet niet aan de mond en raak de druppel-opening niet aan.

  • Bewaar de middelen op een donkere plaats, koel of op kamertemperatuur, niet in de koelkast en niet in de buurt van sterk geurende stoffen (parfum, medicijnkastje, menthol), stralingsbronnen zoals computers, mobiele telefoons etc.  Oplossingen zijn zonder alcohol 4 weken houdbaar, met enkele druppels alcohol 3 maanden. Korreltjes zijn enkele jaren houdbaar.

  • Wanneer u een flesje meerdere keren gebruikt kook het dan uit, wanneer van toepassing samen met het glazen gedeelte van de pipet.

De inname

Wanneer u de homeopathische middelen in opgeloste vorm aan het dier gaat geven let dan op het volgende.

  • Laat het dier voor en na de inname gedurende minstens een half uur niet drinken en zeker niet eten.

  • Gebruik voor het oplossen afgekoeld gekookt water. Na een kwartiertje zijn de korrels wel opgelost.

  • Doe het aantal druppels vanuit het flesje op een schone theelepel en geef dit aan het dier. Bij een hond of een kat is deze werkwijze meestal goed uitvoerbaar. Wanneer dit niet lukt, doe inhoud van de theelepel dan in het schone drinkwater van het dier en roer even.

  • Bij paarden kunnen de druppels op een zeer klein stukje brood gegeven worden.

naar boven


 

Hoe zal uw dier reageren?

Sommige klachten zijn ontstaan over een langere periode van maanden of zelfs jaren, andere zijn het gevolg van een acute ziekte of een opgelopen trauma. Afhankelijk van de duur van de ziekte en de oorzaak ervan zullen de klachten snel of langzamer verdwijnen.

Het homeopathisch middel zal het lichaam zelf aanzetten tot herstel. Meestal  zal het toch zeker een periode van enkele weken duren voor de klachten geheel verdwenen zijn. Bij een acute klachten kan soms al binnen enkele uren verbetering optreden. En daarbij wordt dan uitgegaan van een dier dat zelf voldoende vitaliteit bezit om af te rekenen met de klachten.

 

Er kan in een van de eerste dagen een reactie optreden waarvan je denkt dat het juist slechter gaat dan beter.  Zoals veel slapen, diarree of kortdurende verergering van de klachten. Ook kunnen klachten van vroeger weer terugkomen. Dat lijkt een verslechtering, maar dit is juist goede teken maar zeker ook een reden om contact met mij op te nemen.

Meestal kunt u dan even te stoppen met het middel en afwachten tot de reactie voorbij is. In overleg wordt het volgende moment van innemen vastgesteld.

 

Wanneer er een spectaculaire verbetering optreedt moet met verder innemen gewacht worden totdat er eventueel een terugval te constateren is. Ook hier geldt altijd contact opnemen over het vervolg van de therapie.

 

Wanneer een geleidelijke verbetering is ingezet dan hoeft er geen homeopathisch middel meer te worden gegeven. Dit geldt voor zolang als het goed gaat, zolang er een opgaande lijn is. Geregeld komt het voor dat er weer een terugval krijgt en dat is ook het moment waarop contact opgenomen moet worden zodat gekeken kan worden wat de beste vervolgstappen zijn.

 

naar boven

 


 

De medische diagnose

Vaak vragen eigenaren een homeopaat advies wanneer de behandeling door een reguliere dierenarts niet het gewenste resultaat heeft.

In de wet is vastgesteld dat alleen dierenartsen een diagnose mogen stellen en dieren mogen behandelen. De diagnose door de dierenarts zal dan ook altijd meegenomen worden in de afweging van de homeopaat. Wanneer de eigenaar geen reguliere dierenarts heeft geraadpleegd zal, bij twijfel, geadviseerd worden dit alsnog te doen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren bij ernstige infecties, botbreuken, vermoeden van orgaanziekten, oogaandoeningen of zenuwsymptomen.

  • Wanneer de dierenarts medicijnen heeft voorgeschreven is het het beste om te overleggen over hoe te handelen. Ik zal nooit adviseren te stoppen met medicijnen zonder overleg met de dierenarts.

  • Wees tijdens het gebruik van homeopathische middelen terughoudend met het op eigen initiatief toedienen van andere (ook homeopathische) medicijnen. Die kunnen de reactie verstoren.

 

 

naar boven