EGP

 

 

Erfgoed Perspectief

              begin                    kennismaken                    werkvelden                    projecten                    contact

 

 

 

KENNISMAKEN

 

Vincent Pieters heeft in 2011, na een loopbaan bij de overheid, het raadgevend adviesbureau Erfgoedperspectief opgericht. Hij studeerde agrarische- en recreatiesociologie aan Wageningen Universiteit (WUR) en kunstgeschiedenis/ cultureel erfgoed aan Universiteit Leiden (UL).

Vincent Pieters heeft, binnen verschillende functies bij de voormalige ministeries van CRM, VROM en LNV,  ruim 20 jaar jaar ervaring opgedaan met de uitvoering van beleid op de terreinen van Natuur- en Landschapsbeheer in samenhang met met Openluchtrecreatie, Landbouw en Landinrichting.

In dit verband kunnen genoemd worden de verwezenlijking van de EHS volgens het Natuurbeleidsplan, de uitvoering van Natura 2000, de beleidsopgave Recreatie om de Stad en het Bufferzonebeleid, het beheer van cultuurlandschappen, de instelling van Nationale Parken en Landschappen, de totstandkoming van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP-EU met als uitvloeisel de introductie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied ILG.

Ook heeft hij zich in dit kader beziggehouden met de veiligstelling en herontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed( landgoederen, boerderijen, forten en archeologische sites) Zijn laatste functie was Accountmanager voor Noord-Holland bij de Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Economische Zaken.