EGP

 

 

Erfgoed Perspectief

              begin                    kennismaken                    werkvelden                    projecten                    contact

 

 

 

 

Lopende projecten

Geopark 't Gooi Een Geopark is een door de UNESCO gedefinieerd gebied met ÚÚn of meer sites van wetenschappelijk belang.

meer informatie

 

 

Zonnestraal Het Landgoed Sanatorium Zonnestraal, het beroemde Rijksmonument van de architect Duiker, zal worden genomineerd voor de status van Werelderfgoed.

meer informatie

 

 

Naarder Schootsvelden De Schootsvelden van de vesting Naarden maken onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie.

meer informatie

 

 

Bloemendaler polder

De Bloemendalerpolder, gelegen in de Vechtstreek tussen Weesp en Muiden, zal worden heringericht.

meer informatie

 

 

Landgoed Waterland Op het Landgoed Waterland in Velsen-Zuid moet voor het begrazingsbeheer een beheersgebouw komen.

meer informatie

 

 

 

WELKOM

 

Erfgoed Perspectief is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau met als doel het tot stand brengen van een ge´ntegreerde uitvoering op projectniveau tussen het beleid van het cultureel-historisch erfgoed en het beleid op het gebied van het natuur- en landschapsbeheer.

Erfgoed Perspectief adviseert overheden, beheerders, belangenorganisaties en particulieren bij concrete uitvoering van projecten op basis van de vertaling van Europees, landelijk en provinciaal overheidsbeleid.

De vraag naar een ge´ntegreerde en interdisciplinaire benadering van erfgoed vraagstukken is groeiende, niet alleen binnen Europees- of nationaal verband, maar zeker ook regionaal en plaatselijk. Erfgoed Perspectief wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling door ideeŰn en initiatieven op dit vlak om te zetten in concrete uitvoeringsprojecten.